Carnavalsverenigingen regio bepalen standpunt inzake de optochten

Geplaatst op: 23-12-2021

Nadat de maatregelen rondom het coronavirus zijn aangescherpt kwamen er vanuit de gehele regio steeds meer vragen over het wel of niet doorgaan van de activiteiten rondom carnaval 2022. Allerlei vragen waar iedere carnavalsvereniging individueel een antwoord op moet geven, maar waarbij samenwerking ook van groot belang is.

Daarom hebben de verenigingen uit Cranendonck, Leende en Sterksel door de jaren heen veelvuldig overleg en nu nog wat extra omdat de situatie hier natuurlijk om vraagt. Sterksel heeft al eerder bekendgemaakt dat alle activiteiten in 2022 komen te vervallen. De bekendmaking van de hoogheden is een aangelegenheid die elke vereniging voor zichzelf in overleg met deze personen zal gaan maken. Hierbij kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen de volwassen hoogheden en jeugdige hoogheden.

Ook alle andere activiteiten zoals Boerenbruiloften, Bonte Avonden en dergelijke zijn activiteiten die een afweging vragen bij elke vereniging afzonderlijk.

De optochten zijn bij uitstek activiteiten waar onderlinge samenwerking geboden is. Veel optochtdeelnemers zijn in deze periode van het jaar druk bezig met de voorbereidingen van hun creatie en bouwen doorgaans voor deelname aan meerdere optochten. Een feit dat door alle verenigingen gezamenlijk gedragen en erkend wordt. Geen optochten zonder het enthousiasme en de inzet van deze deelnemers. Zij vragen dan ook terecht om duidelijkheid in deze.

Binnen het regio-overleg was men het er wel over eens: Het is niet realistisch om te verwachten dat er zodanige versoepelingen komen dat doorgang van de optochten is te verwachten. Binnen de huidige maatregelen kan er niet gebouwd worden aan de carnavalscreaties en ook de beide bouwhallen zijn noodgedwongen gesloten. Binnen de regio is men van mening dat een mogelijk alternatief rond halfvasten daardoor ook geen haalbare kaart zal zijn.

Daarom is ook gezamenlijk besloten dat Muuzevangers, Toeters, Pintewippers, Roesdonkers, Heiknuuters en Buulder Buk geen gewone optochten zullen organiseren in het aankomende carnavalsseizoen. In Blaosdonk beraadt men zich nog over hun invulling. Verder geven alle verenigingen aan dat zij er alles aan doen om carnaval binnen hun kern zo goed als mogelijk is, passend binnen de maatregelen die op dat moment van toepassing zullen zijn, vorm te geven. Zij zullen daarbij onderling altijd afstemming zoeken zodat iedereen die carnaval in het hart heeft weet waar en wat er wel mogelijk is.

Hiertoe zullen de verenigingen ieder voor zich hun websites en social-media-kanalen gebruiken. Blijf deze dus volgen om te weten wat er in jouw kern gaat gebeuren met carnaval 2022.

Namens c.v. De Roesdonkers, c.v. De Toeters, c.v. De Muuzevangers, k.s. De Heiknuuters, c.v. De Lindse Blaos, c.v. De Ossedrijvers, c.v. De Pintewippers, c.v. Buulder Buk

Het is Carnaval! Alaaf!!

Nog even geduld, Carnaval begint weer over:

365
dagen
365
uren
365
minuten
365
seconden