Carnaval 2021: Géén nieuwe prinsenparen

Geplaatst op: 04-01-2021

Jaarlijks komen de vertegenwoordigers van de carnavalsverenigingen uit de dorpskernen van de gemeente Cranendonck en uit Leende en Sterksel samen. In juni jl. kwamen zij samen om carnaval 2021 te bespreken. Toen is er gesproken over de mogelijkheden, maar beslissingen konden zij nog niet nemen. Daarvoor hadden ze de maand september gekozen.
In het overleg dat de verenigingen deze week hadden zijn ze helaas tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om onder de huidige omstandigheden een volwaardig carnaval te bieden aan nieuwe prinsen(paren). Dit houdt in dat in de 8 dorpskernen geen opvolgers komen voor de huidige prinsen(paren).

Voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop van de carnavalsactiviteiten zullen alle verenigingen met eigen achterban verder in overleg gaan. Iedere vereniging gaat zelf kijken wat er, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogelijk is. Hierbij staat de veiligheid van iedereen voorop!

Carnaval is een feest van gezelligheid, mooie optochten, polonaises en vele andere tradities. Helaas zal het daarbij moeilijk zijn de 1,5 meter afstand te behouden. Echter zal er binnen de carnavalswereld de komende tijd de nodige creativiteit aan de dag worden gelegd om te kijken wat er wel kan. Iedere vereniging zal dit afzonderlijk ook binnen de eigen kern en via eigen kanalen verder communiceren.

Carnavalsvereniging De Ossedrijvers
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos
Carnavalsvereniging De Muuzevangers
Karnavalsstichting De Heiknuuters
Carnavalsvereniging De Toeters
Carnavalsvereniging De Buulder Buk
Carnavalsvereniging De Pintewippers
Carnavalsvereniging De Roesdonkers

Het is Carnaval! Alaaf!!

Nog even geduld, Carnaval begint weer over:

365
dagen
365
uren
365
minuten
365
seconden